Baza: Doktoraty i Habilitacje UŁ

Indeks: promotor

Szukasz: WŁODARSKI LECH


          
Nowak Bogdan - "O doskonałości w pewnej klasie metod limitowania funkcji"

Białas Józef Jan - "O pewnych własnościach transformacji macierzowych przekształcających ciągi elementów jednej przestrzeni Banacha w ciągi elementów innej przestrzeni Banacha"

Hensz Ewa - "O metodach w sensie Wołkowa limitowania funkcji w przestrzeniach lokalnie zwartych"

Derkowska Alicja Maria - "Metody Wołkowa i ich złożenia z metodami Toeplitza"

Hejwowski Janusz - "O metodach limesowalności typu Wołkowa"

Warężak Anna - "Metody limitowania ciągów o elementach z przestrzeni typu Bo"

Murowaniecki Zygmunt Henryk - "Twierdzenia tauberowskie dla metod potęgowych"

Maślanka Paweł - "Renormalizacja teorii opisujących cząstki bezmasowe w reprezentacji Schwingera"

Kubiak Wiesława - "Własności pól mocnych ciągłych metod limitowalności"

Jajte Ryszard - "O złożeniach średnich całkowych z borelowskimi metodami sumowalności"

Wibig Tadeusz - "Metody limitowania ciągów o elementach z przestrzeni typu Bo"

Fabijańczyk Andrzej - "O metodach macierzowych limitowania ciągów w ciałach niearchimedesowskich"

Fabijańczyk Monika - "Niearchimedesowskie topologie mieszane"

Przybylski Bronisław - "O doskonałości metod określonych przez założenie przekształceń macierzowych"


          

Program MAKWWW, wersja 1.41 z dnia 26.10.2009 (WINDOWS NT)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi
Zakład Technologii Informatycznych 90-237 ŁÓDŹ, ul. Jana Matejki 34/38
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa